Bendradarbiavimas

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija bendradarbiauja su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis šalies institucijomis bei kitų šalių analogiškomis institucijomis.

Bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su:

Gaisrinės saugos inžinierių ir technikų susivienijimo Baltstogėje skyriumi (Lenkija)


Fizinio lavinimo ir sporto susivienijimo "Stražak" Podlaska skyriumi (Lenkija)


Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija


Latvijos gaisrinės saugos asociacija

 

©2019  Lietuvos gaisrinės saugos inžinierių asociacija