Nuotolinis mokymas

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija (toliau - LGSA) leidžia aiškinamąją ir mokomąją literatūrą, rekomendacijas padedančias tinkamai suprasti ir įgyvendinti gaisrinės saugos reikalavimus ar poreikius.