Naujienos

Valstybės biudžete vis nerandama lėšų savivaldybių ugniagesių viršvalandžiams apmokėti

Valstybės biudžete vis nerandama lėšų savivaldybių ugniagesių viršvalandžiams apmokėti

Neseniai Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos prezidentas Vytas Kaziliūnas raštu kreipėsi į valstybės institucijas, atsakingas už valstybės biudžeto sudarymą ir dotacijų savivaldybių biudžetams skyrimą, atkreipdamas dėmesį į tai, kad jau kelintus metus iš valstybės biudžeto neskiriama lėšų savivaldybių ugniagesių viršvalandiniam darbui apmokėti.

Kaip pažymi asociacijos vadovas, 2020 metų biudžete stigo 3 mln. eurų, kurie turėjo būti skirti savivaldybių ugniagesiams už viršvalandinį darbą. Toks pat lėšų poreikis yra ir kitiems metams.

Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu yra priskirtos valstybės priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sistemai. Priešgaisrinės saugos funkcija pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą yra viena iš valstybės savivaldybėms perduotų valstybinių funkcijų, finansuojamų iš valstybės biudžeto asignavimų. Be valstybės skiriamų dotacijų, savivaldybės kasmet savo lėšomis papildomai prisideda prie priešgaisrinės saugos funkcijos finansavimo, skirdamos apie 1,5-2 mln. eurų savivaldybės lėšų.

„Esama valstybės institucijų teisės aktais nustatyta savivaldybių ugniagesių komandų struktūra užprogramuoja viršvalandinį darbą ugniagesiams, kuris turi būti apmokamas, skiriant savivaldybėms iš valstybės biudžeto tam tikslui papildomų lėšų”, - teigia Vytas Kaziliūnas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-04-17 nutarimu Nr. 354, patvirtinto Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto priede „Minimalūs budinčios pamainos sudėties reikalavimai”, yra reikalavimas kiekvienoje savivaldybių ugniagesių komandoje prie automobilinės cisternos priskirti ne mažiau kaip 2 ugniagesius, dirbančius keturiomis pamainomis. O vidaus reikalų ministro 2006-06-09 įsakymu Nr. IV-218 patvirtinta valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodiką (šios metodikos 9 punktas) nenumato galimybės turėti daugiau kaip 1 skyrininko ir 8 ugniagesių etatų kiekvienoje savivaldybės ugniagesių komandoje. Tokia budinčios pamainos sudėtis sąlygoja būtinuosius viršvalandinius darbus, kiekvienam ugniagesiui vidutiniškai per mėnesį dirbant 15,7 valandų viršvalandžių. Nežiūrint į tai, jiems apmokėti jau ne vienerius metus savivaldybėms iš valstybės biudžeto neskiriama lėšų. Analogiškas lėšų deficitas planuojamas ir rengiamame 2021 metų valstybės biudžete.

„Asociacijos atliktais skaičiavimais, valstybė, numatydama privalomuosius reikalavimus budinčios ugniagesių pamainos sudėčiai, privalo užtikrinti ir tam tikslui reikalingą finansavimą, o budintiems ir viršvalandžius privalomai dirbantiems ugniagesiams turi būti teisingai už darbą atlyginta, - pažymi V. Kaziliūnas. - Todėl ir kreipiausi, kad rengiamame 2021 metų biudžete savivaldybėms papildomai būtų numatyti 3 mln. eurų, jog ugniagesiams pagaliau būtų užtikrintas apmokėjimas už viršvalandžius".

Taip pat skaitykte