Veikla

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija vienija gaisrinės saugos ir ugniagesybos specialistus ir prisideda prie gaisrinės saugos ir ugniagesybos populiarinimo ir tobulinimo vykdydama šias veiklas:

- analizuoja ir skleidžia Lietuvos ir kitų šalių gaisrinės saugos ir ugniagesybos pažangią patirtį, naujus mokslo pasiekimus;

- rengia ir siūlo dokumentų projektus vyriausybinėms organizacijoms siekiant gerinti gaisrinę saugą šalyje;

- rengia normatyvinių bei metodinių dokumentų projektus, atlieka tokių dokumentų vertinimą, siekiant pagrįsti gaisrinės saugos priemonių (sprendimų) panaudojimą ir įgyvendinimą moksliniais metodais;

- bendradarbiauja su šalies vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis bei užsienio analogiškomis organizacijomis;

- organizuoja forumus, seminarus, konferencijas, parodas bei mokymus;

- atlieka nešališką gaisrinės saugos paslaugų ar specialistų kvalifikacijos kokybės vertinimą;

- gina asociacijos narių teises.

Parsisiųsti Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos įstatus.

 

©2019  Lietuvos gaisrinės saugos inžinierių asociacija