Naujienos

2015 m. kvalifikacijos kėlimo mokymai

2015 m. kvalifikacijos kėlimo mokymai

Spalio 7 d. konferencijų salėje Park Inn vyko atestuotų gaisrinės saugos projektų dalies vadovų kvalifikacijos kėlimo mokymai, tema - "Pasyvios ir aktyviosios gaisrinės saugos priemonės, jų taikymas". Renginio pagrindinės temos buvo dažniausiai daromos klaidos rengiant projektus ir juos įgyvendinant, apie kurias pranešimą darė Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Prevencijos organizavimo skyriaus viršininkas Edgaras Geda ir Vilniaus APGV SPP Vyriausiasis specialistas Henrikas Baniusevičius; aktualiausi pakeitimai ir naujovės gaisrinės saugos normose - Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Prevencijos organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Vincas Sasnauskas; pasyvių gaisrinės saugos priemonių panaudojimas - LGSA atstovas Martynas Matulevičius; aktyvių gaisrinės saugos priemonių panaudojimas - LGSA atstovas Justinas Balčius; evakuacinių durų aktualijos - projektų vadovas Gelminas Skaržauskas.

Mokymų medžiaga

Taip pat skaitykte