Naujienos

LGSA informacija apie 2024 metų finansavimą savivaldybių ugniagesiams

LGSA informacija apie 2024 metų finansavimą savivaldybių ugniagesiams

2024 m. Valstybės biudžete Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui (PAGD) numatyta 187,2 mln. eurų finansavimas, šiemet įstaigos biudžetas siekė 174,2 mln. eurų.

Šių metų spalio 5 d. Vyriausybės Seimui pateiktame 2024 m. biudžeto projekte savivaldybių priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti buvo numatyta skirti 44 923 tūkst. eurų suma, kuri turėjo būti skirstoma tarp 268 savivaldybių ugniagesių komandų. Toks skaičius komandų tuo metu faktiškai savivaldybėse dirbo (vidutiniškai 167,6 tūkst. eurų vienai komandai). Lapkričio 22 d. Vyriausybės Seimui pateiktame patikslintame biudžeto projekte numatomas savivaldybių priešgaisrinės funkcijos vykdymo finansavimas sumažintas 1,16 mln. eurų suma. Šį sumažinimą Vidaus reikalų ministerija grindė poreikiu tokia suma padidinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento asignavimus, kadangi buvo perimtos Molėtų rajono (5 ugniagesių komandos) ir Druskininkų (1 ugniagesių komanda) savivaldybių priešgaisrinės funkcijos.

Tačiau Molėtų rajono savivaldybės priešgaisrinė funkcija pagal pilotinį projektą buvo perduota PAGD nuo šių metų spalio pirmos dienos. Teikiant pirminį biudžeto projektą šią funkciją jau vykdė PAGD, todėl tokiai funkcijai vykdyti skiriamos lėšos jau buvo (privalėjo būti) numatytos Vidaus reikalų ministerijos (PAGD), o ne savivaldybių asignavimuose. Neatsižvelgta į tai, kad 2024 m. finansavimas PAGD ir taip didinamas 13 mln. eurų, o savivaldybių ugniagesiams vos 5 mln. eurų, nors abiejų institucijų ugniagesių skaičius yra panašus (apie 2500).

Teiktame pasiūlyme Seimui „Dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. XIVP-3128“, kuriuo buvo raginama sumažinti asignavimus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM 1,16 mln. eurų suma, skiriant tokius pinigus Savivaldybių priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti. Minėta suma buvo numatyta pirminiame Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte.

Druskininkų, Radviliškio ir Molėtų savivaldybių priešgaisrinės tarnybos buvo prijungtos prie PAGD pagal pilotinius projektus. Inicijuojant šiuos pilotinius projektus teigta, kad toks žingsnis pavyks sutaupyti biudžeto lėšas, nes pastarosios bus efektyviau naudojamos. Panašu, kad pilotinio modelio burbulas bliūkšta, o žadėtas efektyvumas ir optimalumas perdavus priešgaisrinės saugos funkciją valstybei, biudžetui gali kainuoti ženkliai brangiau nei kad šią funkciją vykdytų savivaldybių ugniagesiai.

Taip pat skaitykte