Naujienos

Lietuvos administracinis teismas priėmė galutinį ir neskundžiamą sprendimą

Lietuvos administracinis teismas priėmė galutinį ir neskundžiamą sprendimą

Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus vidaus tarnybos generolo S. Greičiaus 2021 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1-493 (TAR 2021-08-24, Nr. 2021-17844) nauja redakcija buvo išdėstytas Asmenų, priimamų į savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų pareigas, ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų fizinio parengtumo reikalavimų nustatymo ir šių asmenų atitikties fizinio parengtumo reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašas. PAGD direktoriaus 2021-08- 24 įsakymu Nr. 1-489 (TAR 2021-08-20, Nr. 2021-17770) nauja redakcija buvo išdėstytas Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reikalavimų darbuotojų kvalifikacijai, šių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir periodiškumo tvarkos aprašas.

Abiejuose šiuose aprašuose be teisėto pagrindo buvo įtvirtintas privalomas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovo dalyvavimas su sprendžiamojo balso teise savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių fizinio parengtumo ir kvalifikacijos (teorinių žinių bei praktinių įgūdžių) atitikties tikrinime.

LR Seimo narys Valius Ąžuolas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė pareiškimą ištirti PAGD priimtų norminių administracinių teisės aktų teisėtumą.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutiniu ir neskundžiamu 2022-01-19 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1-415/2022 pripažino šių PAGD įsakymų nuostatų prieštaravimą Priešgaisrinės saugos įstatymo 18 5 straipsnio 9 daliai bei 18 6 straipsnio 2 daliai.

„Lietuvos gaisrinės saugos asociacija apie galimą tokio reguliavimo neteisėtumą informavo departamentą dar šių įsakymų rengimo stadijoje. Tačiau šias pastabas departamentas nepagrįstai ignoravo, jų tinkamai, kompetentingai ir kvalifikuotai neįvertino bei dėl savo neatsakingo požiūrio į teisinį reguliavimą, piktnaudžiaudamas jam suteiktais įgaliojimais, valdžia bei dominuojančia padėtimi, savo įsakymais nustatė neteisėtą, įstatymo ribas peržengiantį kišimąsi į savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklą bei Konstitucijos laiduotą savivaldos laisvę," - sako Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos vadovas Vytas Kaziliūnas.

Daugiau informacijos https://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=52&Str=93245#

Taip pat skaitykte