Naujienos

Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba įgyvendins dar vieną projektą

Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba įgyvendins dar vieną projektą

Kartu su partneriu – Tikocino valsčiumi iš Lenkijos Respublikos, Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba šių metų gegužės mėnesį pateikė bendrą paraišką ir gavo finansavimą projekto „Pagalba ir apsauga pasienio bendruomenėms“ įgyvendinimui pagal INTERREG V-A Lietuva – Lenkija programą.

Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba projekto metu planuoja įsigyti naują sunkiosios klasės gaisrų gesinimo automobilį su įranga, 10 kvėpavimo organų apsaugos aparatų komplektų, oro kompresorių suspausto oro balionų pildymui, ugniagesio apsauginės aprangos komplektų, elektros generatorių. Taip pat ketinama atlikti Veisiejų ugniagesių komandos pastato vidaus patalpų remontą.

Partneriai iš Tikocino valsčiaus taip pat planuoja įsigyti gaisrų gesinimo automobilį su įranga. Abu partneriai projekto metu organizuos 8 bendrus mokymus bei parengs bendrą incidentų valdymo planą.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 15 mėnesių. Bendra projekto vertė – apie 650 tūkst. eurų, 85 proc. projekto vertės – ES parama, o likę 15 proc. – partnerių įnašas.

Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai tenkanti projekto lėšų dalis sudaro apie 350 tūkst. eurų. Tai jau antrasis Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos laimėtas projektas pagal INTERREG V-A Lietuva – Lenkija programą per pastaruosius 5 metus.

Taip pat skaitykte